Working Together For Success
Menu

Các bạn học sinh Movers copy link bên dưới, dán vào trình duyệt. Sau khi làm bài, nhấn GỬI, các bạn sẽ thấy ngay kết quả.
Bài tập sẽ được DEC chia sẻ hàng tuần.
Chúc các bạn học tốt!


Link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0S3odh5sVEOfmt7r0E6hUqyvW_J86dBBh9k_oNzRiK9UNDQxT0lJR1RKSDkwNTNXQlgwVkw0Q1JaTC4u

Facebook Twitter Google Plus Youtube