Working Together For Success
Menu

                     THÔNG BÁO LỊCH THI CAMBRIDGE 2020
 

Thí sinh có nhu cầu thi chứng chỉ Cambridge vui lòng:
-Nộp lệ phí thi và thông tin thí sinh trước ngày 25/05 đối với kì thi ngày 25/07/2020.
-Nộp lệ phí thi và thông tin thí sinh trước ngày 23/09 đối với kì thi ngày 23/11/2020.

 - Điền mẫu đăng kí thi Starters/ Movers tại đây:

        https://forms.gle/cvA8Xivs3QHP8TeL7

- Điền mẫu đăng kí thi KET/ PET/FCE tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUfWR6TiPqUNgby-xiVyPPszDRHsJXiqBECqnGbzbKF7CWw/viewform

Facebook Twitter Google Plus Youtube