Working Together For Success
Menu

 

 

                                                         

                            Trung tâm ngoại ngữ DEC

        Được thành lập năm 2005 tại Đức Trọng Lâm Đồng. Mục tiêu của trung tâm là đáp ứng một cách rộng rãi nhu cầu học tiếng Anh của người học tại địa phương gồm thiếu nhi, thiếu niên và người lớn nhằm giúp học viên hoàn thiện khả năng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu của xã hội, học vấn và thăng  tiến trong nghề nghiệp.

 

Facebook Twitter Google Plus Youtube