Working Together For Success
Menu
Về chúng tôi

Chúng tôi là trung tâm tiếng Anh của huyện Đức Trọng và chúng tôi tự hào vì được mang cái tên ấy. Chúng tôi tự hào được làm việc với bạn bè, đồng nghiệp và đối tác trong huyện nhà. Chúng tôi nhận ra giá trị của việc phát triển ở đây nơi mà chúng tôi nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của người dân địa phương, đồng thời chúng tôi đóng góp vào sự phát triển của  địa phương bằng cách nâng cao trình độ tiếng Anh của người dân. Hàng năm, hàng trăm học sinh  của chúng tôi tham gia kỳ thi Cambridge và kết quả ấn tượng của các em đã chứng minh cho thành công và chất lượng giảng dạy của chúng tôi. Với 10 nhân viên và 35 giáo viên chúng tôi tạo thành một đội ngũ có trình độ chuyên nghiệp, và chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc học ngôn ngữ.

 

Facebook Twitter Google Plus Youtube