Working Together For Success
Menu

Ngày 22 và 23 tháng 4 năm 2017 Trung tâm Ngoại ngữ Đức Trọng DEC đã tổ chức kì  thi chứng chỉ Cambridge cho 4 cấp độ Starters, Movers, KET và PET với hơn 200 học sinh  tham dự kì thi.

Trong suốt kỳ thi, tất cả thí sinh đều tuân thủ nghiêm túc các  quy định của kì thi  đồng thời tất cả các em đều hết sức nổ lực để hoàn thành tốt bài thi.

Đây là kì thi kiểm tra đầy đủ tất cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, của học sinh.

Với kỳ thi chứng chỉ Cambridge, giáo viên có thể khuyến khích  học sinh của mình học tiếng Anh và cha mẹ có thể nhìn thấy sự tiến bộ và thành tựu đạt được.

Kết quả kiểm tra dự kiến sẽ có vào ngày 22 tháng 5 năm 2017 và thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ  vào ngày 22 Tháng 6 năm 2017.

Facebook Twitter Google Plus Youtube