Working Together For Success
Menu

Chúc mừng 6 học sinh DEC lọt vào top 10 học sinh giỏi thi vòng tỉnh môn Tiếng Anh. Cố lên nhé!  

1. Nguyễn Ngọc Minh Thư

2. Trương Duy Bảo Châu

3. Nguyễn Ngô Diệp Linh

4.Tống Lê long

5. Âu Trọng Hiếu

6. Nguyễn Đình Khang

Love you all!

Facebook Twitter Google Plus Youtube