Working Together For Success
Menu

                                   THÔNG BÁO VỀ KỲ THI CAMBRIDGE NĂM 2019

Kính gởi các bậc phụ huynh,

Kì thi tiếng Anh Cambridge giúp đánh giá toàn diện các kỹ năng nghe – nói – đọc – viết và kiến thức ngôn ngữ của người học một cách chính xác.  Thông qua kết quả thi, các bậc phụ huynh có thể đánh giá khách quan năng lực sử dụng tiếng Anh của con em mình.  Sau một quá trình học tập, các em đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để bước vào kì thi. 

Nay trung tâm thông báo đến các bậc phụ huynh về kế hoạch thi Cambridge năm 2019 như sau:

Thời gian thi: đợt I ngày 13/ 14/ tháng 4 năm 2019 và đợt II 23/ 24 tháng 11 năm 2019

cấp độ: Starters, Movers, KET, PET và FCE

Lệ phí thi:

KET, PET: 1,100.000 VND

Starters, Movers: 900,000 VND

FCE: 2,000000 VND

-Thí sinh thi đợt I: Xin vui lòng nộp lệ phí và đơn đăng kí dự thi về văn phòng trung tâm trước ngày

15/ 2/2019.

-Thí sinh thi đợt II: Xin vui lòng nộp lệ phí và đơn đăng kí dự thi về văn phòng trung tâm trước ngày 23/ 09/2019.

Địa điểm thi:

Trung tâm DEC 163 Nguyễn Trãi, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Thí sinh chưa đăng kí thi tháng 4/2019  có  thể đăng kí thi vào đợt thi tiếp theo tháng 11/ 2019

                                                                                           Chào thân ái

                                                                                               Giám đốc

Facebook Twitter Google Plus Youtube