Working Together For Success
Menu1.Nội dung:

 Chứng chỉ KET (CEFR Level A2) là một chứng chỉ tiếng Anh bậc A2 châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) về ngôn ngữ do Hội đồng Khảo thí Cambridge English Vương Quốc Anh sở hữu, đã được triển khai đào tạo cũng như khảo thí tại nhiều nước trên thế giới. Chứng chỉ KET chứng nhận người học có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đồng đều bốn kỹ năng ở mức độ cơ bản trong cuộc sống hàng ngày.

2. Hình thức thi:

Reading and Writing: Bài thi Đọc có 5 phần, Bài thi Viết có 3 phần, mỗi phần trên có nhiều loại câu hỏi và dạng đề thi khác nhau. Thời gian dành cho 2 kỹ năng là: 1 giờ 10 phút, phần đọc có 35 câu, phần viết có 7 câu, tổng số điểm chiếm 50% của chứng chỉ KET.

Listening: Bài thi Nghe có 4 phần, thời gian thi 30 phút, cộng với 6 phút để đánh kết quả trả lời vào Answer Sheet, cả bài thi bao gồm 25 câu nghe, tổng số điểm chiếm 25% của chứng chỉ KET

Speaking: Diễn ra trong thời gian 10 phút, thí sinh tham gia bài nói sẽ thi theo cặp (2 thí sinh) và được phỏng vấn bởi 2 giám khảo Cambridge English, giám khảo số 1 sẽ trực tiếp hỏi 2 thí sinh, giám khảo còn lại sẽ chấm điểm, tổng số điểm chiếm 25% của chứng chỉ KET

Học Phí áp dụng từ ngày 01/09/2022

Cấp độ Số buổi/tuần Số buổi/khóa Giá tiền/buổi Giá thu học phí/khóa
KET (1-4) 3 24 35,000 VND 840,000 VND
Pre-IELTS (1-2) 3 24 35,000 VND 840,000 VND
I        

 

Khóa học mới
KET
KET
PET
PET
FCE
FCE
Đăng ký khóa học

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về những khóa học mà bạn đang quan tâm

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Sáng: 8:00 - 11:00 - Chiều: 14:30 - 19h30

Hotline : 0263 3648 409 - 0263 3994 339 - 0919779139

Email : ductrongdec@yahoo.com

Facebook Twitter Google Plus Youtube