Working Together For Success
Menu


- Cambridge English: Starters (YLE Starters)

Cambridge English: Starters, còn được gọi là Young Learners English: Starters, là bước khởi đầu trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ. Bài thi được thiết kế vui nhộn và đầy hứng thú, nhằm giới thiệu cho các em làm quen với tiếng Anh nói và viết hàng ngày. 

Cambridge English: Starters là bài thi đầu tiên trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

-Cambridge English: Movers (YLE Movers)

Cambridge English: Movers, còn được gọi là Young Learners English: Movers, là bước thứ hai trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Starters. Đây là phương pháp tuyệt vời giúp trẻ xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ và tiến bộ hơn trong việc học tiếng Anh.

Đây là bài thi thứ hai trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners, dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

-Cambridge English: Flyers (YLE Flyers)

Cambridge English: Flyers, còn được gọi là Young Learners English: Flyers, là bước kế tiếp trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English: Movers. Đây là một phương pháp tuyệt vời để chứng tỏ rằng các em có thể xử lý các tình huống nói và viết tiếng Anh hàng ngày ở cấp độ cơ bản.

Cambridge English: Flyers là bậc cao nhất trong số ba bài thi của Cambridge English: Young Learners dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Học Phí áp dụng từ ngày 01/09/2022

Cấp độ Số buổi/tuần Số buổi/khóa Giá tiền/buổi Giá thu học phí/khóa
Starters (2-6) (Ca 246/357) 3 24 35,000 VND 840,000 VND
Movers (1-4) (Ca 246/357) 3 24 35,000 VND 840,000 VND
Mẫu giáo (Starters 1) 2 16 55,000 VND 880,000 VND
Starters (2-6)
(ca Thứ 7-CN)
2 16 45,000 VND 720,000 VND
Movers (1-4)
(ca Thứ 7-CN)
2 16 45,000 VND 720,000 VND
Khóa học mới
KET
KET
PET
PET
FCE
FCE
Đăng ký khóa học

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về những khóa học mà bạn đang quan tâm

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Sáng: 8:00 - 11:00 - Chiều: 14:30 - 19h30

Hotline : 0263 3648 409 - 0263 3994 339 - 0919779139

Email : ductrongdec@yahoo.com

Facebook Twitter Google Plus Youtube