Working Together For Success
Menu


1. Giới thiệu chung

Chứng chỉ PET (CEFR Level B1) là một chứng chỉ tiếng Anh bậc B1 châu Âu (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) về ngôn ngữ do Hội đồng Khảo thí Cambridge English Vương Quốc Anh sở hữu, đã được triển khai rất nhiều khóa học cũng như kỳ thi tại nhiều nước trên thế giới. Chứng chỉ PET chứng nhận người học có khả năng: Để có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa - tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một cuộc họp.

2.Hình thức thi:

- Reading and Writing: Bài thi Đọc có 5 phần, bài thi Viết có 3 phần, mỗi phần trên có nhiều loại câu hỏi và dạng đề thi khác nhau. Thời gian dành cho 2 kỹ năng là: 1 giờ 30 phút, phần đọc có 35 câu, phần viết có 7 câu, chiếm 50% tổng số điểm thi.

- Listening: Bài thi Nghe có 4 phần, thời gian thi 30 phút, cộng với 6 phút để đánh kết quả trả lời vào Answer Sheet, cả bài thi bao gồm 25 câu nghe, chiếm 25% tổng số điểm thi.

- Speaking: Bài thi Nói có 4 phần, hai thí sinh (cặp) đối diện với 2 giám khảo Cambridge, giám khảo số 1 sẽ hỏi hai thí sinh, giám khảo số 2 ngồi nghe hai thí sinh trình bày, giám khảo số 2 chấm 4 trong 5 tiêu chí bài Nói, giám khảo số 1 chấm 1 tiêu chí còn lại, thời gian dành cho mỗi cặp thí sinh là: 12  phút, chiếm 25% tổng số điểm thi.

Học Phí áp dụng từ ngày 01/09/2022

Cấp độ Số buổi/tuần Số buổi/khóa Giá tiền/buổi Giá thu học phí/khóa
Pre-IELTS (1-2) 3 24 45,000 VND

1.080,000 VND

         

 

Khóa học mới
KET
KET
PET
PET
FCE
FCE
Đăng ký khóa học

Hãy liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về những khóa học mà bạn đang quan tâm

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Sáng: 8:00 - 11:00 - Chiều: 14:30 - 19h30

Hotline : 0263 3648 409 - 0263 3994 339 - 0919779139

Email : ductrongdec@yahoo.com

Facebook Twitter Google Plus Youtube